دستگاه فیوژن فیبر نوی

دستگاه فیوژن برای اتصال کابل های فایبر نوری به کار می‌رود. در این روش، دو سر کابل فایبر به هم متصل می‌شوند و در نتیجه یک اتصال نوری قوی و پایدار بوجود می‌آید. استفاده از دستگاه فیوژن در این زمینه بسیار حیاتی است و به علت حساسیت فایبر های نوری، رعایت استانداردهای مربوط به فیوژن بسیار مهم است. برخی از استانداردهای مربوط به فیوژن کابل های فایبر عبارتند از:

1- استاندارد IEC 60794-4-10: این استاندارد شامل روش های تست و نحوه استفاده از دستگاه فیوژن برای اتصال کابل های فایبر است.

2- استاندارد ISO/IEC 14763-3: این استاندارد شامل روش های تست و نحوه استفاده از دستگاه فیوژن برای اتصال کابل های فایبر است.

3- استاندارد ITU-T G.652: این استاندارد شامل مشخصات فنی کابل های فایبر است که باید در فیوژن استفاده شوند.

4- استاندارد TIA-568-C.3: این استاندارد شامل راهنمایی های اتصال کابل های فایبر و نحوه استفاده از دستگاه فیوژن است.

رعایت استانداردهای مربوط به فیوژن کابل های فایبر، بهبود کیفیت اتصالات نوری و کاهش خطاها را به همراه دارد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *