مشاوه ، طراحی ، اجرا ، پشتیبانی و تامین تجهیزات

شبکه های کامپیوتری                                                                                                               
                                    مخابرات                                                                برق                                                                                                                              
       سیستم های امنیتی                              دوربین مدار بسته  
null

شبکه های کامپوتری

Passive Network
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی پسیو شبکه دریک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید هدایت و یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح پسیو گفته میشود مانند خدمات کابل کشی، داکت زنی …

null

شبکه های کامپوتری

Passive Network
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی پسیو شبکه دریک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید هدایت و یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح پسیو گفته میشود مانند خدمات کابل کشی، داکت زنی …

null

شبکه های کامپوتری

Passive Network
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی پسیو شبکه دریک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید هدایت و یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح پسیو گفته میشود مانند خدمات کابل کشی، داکت زنی …

null

شبکه های کامپوتری

Passive Network
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی پسیو شبکه دریک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید هدایت و یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح پسیو گفته میشود مانند خدمات کابل کشی، داکت زنی …

null

شبکه های کامپوتری

Passive Network
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی پسیو شبکه دریک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید هدایت و یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح پسیو گفته میشود مانند خدمات کابل کشی، داکت زنی …

تلفن و مخابرات
سانترال چیست؟ دستگاه سانترال به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه (شرکت) مورد استفاده قرار میگیرد که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها با ( تنظیم امکانات و محدودیت) …

فهرست