BMS اتوماسیون ساختمان – هوشمند سازی ساختمان

اتوماسیون ساختمانهای مسکونی –  ویلایی  –  شخصی

BMS   –  هوشمند سازی ساختمانهای اداری – تجاری  و بیمارستانی و …

BMS

اتوماسیون ساختمان چیست ؟

اتوماسیون ساختمان  سیستمی است  که  وظیفه   اندازه گیری ، پایش ، کنترل  و مدیریت خدمات  و  سرویس های ساختمان را با استفاده مجموعه ای از سخت افزار  و نرم افزارهای مرتبط   ، تحت یک  شبکه  بر عهده  دارد.

تمامی سیستمهای موجود در یک ساختمان اعم از سیستم های تأسیسات مکانیکی  ، سرمایشی ، گرمایش  و تهویه متبوع  ( تأسیسات الکتریکی ) روشنایی ، تابلوهای برق ، بانکهای خازن ، سیستمهای اعلام حریق، نظارت تصویری، مدیریت پارکینگ ، کنترل تردد و ..  با برنامه اتوماسیون  ساختمان  قابل کنترل و مدیریت میباشند .

سیستمهای اتوماسیون ساختمان از نظر را ه حل های لازم برای پیاده سازی در ساختمان ها به دو دسته شناخته شده تقسیم بندی میشوند :

  • دسته اول اتوماسیون ساختمانهای خانگی و ویلایی
  • دسته دوم اتوماسیون ساختمانهای اداری – تجاری و برج ها

سیستمهای اتومايسون (BMS) خانگی همانگونه که از نامش مشخص است عموما در پروژه های مسکونی و املاک شخصی کاربرد دارند .

این اتوماسیون جدید و در حال توسعه  بیشتر متوجه ساختمانهای است که کنترل انحصاری آنها در دست مالک شخصی ، با سلیقه های به روز  و جدید میباشد.

این سیستم در پایینترین سطح خود میتواند  ناظر و مجری کلیه فعالیتهای بازبینی و اجرایی بخشهای ذکر شده باشد. ساختمانهای دارای این فناوری را  خانه هوشمند نیز   مینامند.

اتوماسیون خانگی شامل کنترل و مکانیزه کردن روشنایی، تهویه، کنترل پرد ه ها ، کنترل تاسیسات ،  امنیت (دوربین ها ) و همچنین کنترل تردد و دربها و …   است که همه این موارد از راه پانل های نصب شدنی روی دیوار ، از داخل واحد به صورت  کنترل دستی و فیزیکی و یا کنترل از راه دور به وسیلۀ اینترنت یا تلفن همراه قابل انجام است.

ساختمان های هوشمند عملکردشان به صورت خودکار کنترل می شود و توان پاسخگویی را به نیازهای در حال تغییر در داخل و محیط پیرامون ساختمان دارند .

سیستم مدیریت ساختمان

مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه ای از سخت افزا و نرم افزارهایی گفته می شود که با هدف نظارت و رصد پیوستۀ قسمت های مهم در ساختمان نصب میشوند. وظیفۀ این مجموعه پایش مداوم بخشهای مختلف ساختمان با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی به فضاهای در حال استفاده است.

این سیستم میتواند دربرگیرنده تمام سیستمهای الکتریکی، مکانیکی و حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل زیرسیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع، آسانسور، نیروگاه برق اضطراری ، پله برقی، کنترل روشنایی، دوربین مدار بسته، اعلام و اطفای حریق و کنترل تردد باشد.

این سیستم ضمن نظارت بر بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائۀ خدمات همزمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی ، ارتقاء سطح کارایی و بهره وری دستگاهها و به کارگیری بهتر امکانات موجود در ساختمان میشود.

بدیهی است با این کار سرمایۀ اولیه ای که صرف طراحی و پیاده سازی این سیستم شده است از راه صرفه جوی یهای حاصل از آن جبران میشود. در این سیستم، انرژی به درستی مصرف میشود و ضمن محافظت از انرژی تولید شده، صرفه جویی و بهره وری مناسب صورت میگیرد.

پس به طور کلی وظیفه مدیریت هوشمند ساختمان پایش مداوم بخشهای مختلف ساختمان با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی به فضاهای در حال استفاده است. مدیریت هوشمند زیرسیستم های مختلف موجود در ساختمان را به یکدیگر مرتبط و یک ساختمان کاملاً خودکار و هوشمند را ایجاد میکند تا

آسایش، امنیت و کارامدی بیشتر برای ساکنان آن و هزینۀ مصرف انرژی کمتر تأمین گردد.