شرح کامل پروژه شرکت بورس کالای ایران ساختمان شماره2

اجرای پروژه passive  شبکه و تلفن ساختمان شماره2 شرکت بورس کالای ایران در سال 1390 توسط شرکت آراسیستم مبتکران اغاز شد.

مسیرهای اجرایی برای کابل کشی شبکه و تلفن

 1. عمده مسیرهای دیواری با ترانک لگراند 150*50 اجرا شده و بعضی از مسیرها با ترانک 100*50 لگراند کار شده است.
 2. مسیرهای کابل کشی در سقفهای کاذب و رایزرها لوله گذاری شده است.
 3. در مسیر عبور کابلها از رایزرهای تاسیساتی و سقفهای کاذب، بدلیل امنیت کابلها ، از لوله های فلکسیبل با سایزهای متفاوت استفاده شده

Plan اجرایی شبکه

ساختمان شماره2 شرکت بورس کالای ایران دارای دو plan اجرایی است که عبارتند از

 1. بستر اجرایی مربوط به دفاتر کارگزاران بورس
 • شرکت کارگزاری ارگ هومن
 • شرکت کارگزاری فارابی
 • شرکت کارگزاری نواندیشان
 • شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
 • شرکت کارگزاری آپادانا
 • شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • شرکت کارگزاری ایران سهم
 • شرکت کارگزاری امین سهم
 • شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه
 • شرکت کارگزاری بورس ایران
 • شرکت کارگزاری بازار سهام
 • شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
 • شرکت کارگزاری مدبران آسیا

 

واحد های مربوط به پرسنل اداری و سازمانی بورس کالا

 • بستر اجرایی passive شبکه و تلفن کلیه واحدهای مربوط به بورس کالا در ساختمان شماره 2 بدینصورت بوده که شبکه بصورت یکپارچه مدیریت شده و کلیه کابل کشیهای شبکه در اتاق سرور جمع آوری شده و با قرار دادن 3 رک ایستاده 42 یونیت مدیریت شده است. البته تجهیزات سروری و switching این ساختمان نیز در اتاق سرور مرکزی جمع آوری شده و مدیریت میشود.
 • تلفن کلیه واحدهای مربوط به بورس کالا در ساختمان شماره 2 بدینصورت بوده که کلیه کابل کشیهای مربوط به تلفن بصورت مستقسم از MDF انتقال داده شده است .
 • ارتباط تلفنهای ساختمان شماره 2 و ساختمان شماره 1 بورس کالا بصورت زوج سیم مصی و نیز فیبر نوری انجام شده که کلیه اجرائیات این پروژه نیز توسط شرکت آرا سیستم مبتکران در نهایت دقت و کیفیت به اجرا رسیده است.
 • ارتباط بین شبکه ساختمان 1 و 2 بورس در اولویت اجرایی بصورت لیزری و point to point اجرا شده و همچنین نوع ارتباط دوم با فیبر نوری اجرا شده است.

 

 

 1. در هر واحد کارگزاری یک دستگاه رک دیواری 9 یونیت نصب شده است که کلیه کابل کشیهای شبکه و تلفن هر واحد از این رک مدیریت میشود.
 2. داخل هر رک نصب شده در واحد های کارگزاری یک دستگاه switch 2960 cisco و patch panel وatch panel siscoواحد هی کارگزاری دیواری 9 یونیت نصب شده است که کلیه کابل کشیهای شبکه و تلفن هر واح را مدیریت میکند و Cable management نصب شده.
 • تعداد رک های دیواری 9 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 13 رک
 • تعداد رک های ایستاده 42 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 3 رک
 • تعداد رک های ایستاده 22 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 6 رک
 1. کابل کشی شبکه در این ساختمان بر حسب کاربری عبارتند از :
 • کابل شبکه CAT 6 معمولی
 • کابل شبکه CAT6 FFTP
 • کابل شبکه CAT6 SFTP

 

 

 

Planاجرایی تلفن و مخابرات

 1. برای انتقال خطوط تلفن از MDF تا گوشی ها و مصرف کننده ها ، از کابلهای
 • کابل تلفن 200 زوج
 • کابل تلفن 100 زوج
 • کابل تلفن 60 زوج
 • کابل تلفن 32 زوج
 • کابل تلفن 20 زوج
 • کابل تلفن 10 زوج
 • کابل تلفن 6  زوج
 • کابل تلفن 4  زوج
 • کابل تلفن 2  زوج
 1. خطوط تلفن شهری هر شرکت کارگزاری با ورودی کابل 40 زوجی در محل رک کارگزاری تحویل گردیده و کلیه کارگزاران برای بهرابرداری از خطوط تلفن خود دستگاه سانترال نیاز داشتند که اجراییات دستگاه سانترال ( دستگاه سانترال 3 به 8 – 6 به 16 – 8 به 24 – دستگاه TDA 100 , 200 Panasonic )  کارگزاران نیز به عهده این شرکت بوده است.
 2. برای انتقال صحیح خطوط تلفن ، در هر طبقه MDF 600 زوجی نصب گردیده است.
 3. MDF  اصلی ساختمان قابلیت مدیریت 6000 شماره را دارد
 4. ورودی های اصلی تلفن
 • فیبر نوری از مخابرات
 • خط ویژه 100 زوجی
 • خط ویژه 200 زوجی
 • خطوط Data و  MPLS