شرح کامل پروژه شرکت بورس کالای ایران

 

اجرای پروژه passive  شبکه و تلفن ساختمان مرکزی شرکت بورس کالای ایران در سال 1388 توسط شرکت آراسیستم مبتکران اغاز شد.

مسیرهای اجرایی برای کابل کشی شبکه و تلفن

 1. مسیرهای دیواری با ترانک لگراند 150*50 اجرا شده
 2. مسیرهای کابل کشی در سقف با نصب لدرهای سقفی اجرا شده
 3. در مسیر عبور کابلها از رایزرهای تاسیساتی بدلیل امنیت کابلها ، از لوله های فلکسیبل با سایزهای متفاوت استفاده شده
 4. کلیه سوراخکاریهای سقفی و دیواری که مسیر عبور کابلهاست لوله گذاری شده

Plan اجرایی شبکه

 1. شرکت بورس کالای ایران متشکل از شرکتهای کارگزاری متعدی بوده که به ترتیب حروف عبارتند از :::::
 2. شرکت کارگزاری آتی ساز بازار
 3. شرکت کارگزاری آبان
 4. شرکت کارگزاری آپادانا
 5. شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
 6. شرکت کارگزاری آزمون بورس
 7. شرکت کارگزاری آگاه
 8. شرکت کارگزاری ابراز
 9. شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
 10. شرکت کارگزاری ارگ هومن
 11. شرکت کارگزاری اقتصاد نوین
 12. شرکت کارگزاری المهدی
 13. شرکت کارگزاری امین آوید
 14. شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
 15. شرکت کارگزاری ایران سهم
 16. شرکت کارگزاری بازار سهام
 17. شرکت کارگزاری بازرگانی پتروشیمی
 18. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 19. شرکت کارگزاری بانک تجارت
 20. شرکت کارگزاری بانک صادرات
 21. شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن
 22. شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
 23. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
 24. شرکت کارگزاری بانک مسکن
 25. شرکت کارگزاری بانک ملت
 26. شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
 27. شرکت کارگزاری باهنر
 28. شرکت کارگزاری بورس ایران
 29. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 30. شرکت کارگزاری بهین پویا
 31. شرکت کارگزاری بهپرور
 32. شرکت کارگزاری بهمن
 33. شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان
 34. شرکت کارگزاری پارس نمودگر
 35. شرکت کارگزاری پارسیان
 36. شرکت کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی
 37. شرکت کارگزاری پگاه یاوران
 38. شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
 39. شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
 40. شرکت کارگزاری توازن
 41. شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
 42. شرکت کارگزاری توسعه صادرات
 43. شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی
 44. شرکت کارگزاری حافظ
 45. شرکت کارگزاری خبرگان سهام
 46. شرکت کارگزاری خوشه چین
 47. شرکت کارگزاری ذوب آهن
 48. شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
 49. شرکت کارگزاری رضوی
 50. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
 51. شرکت کارگزاری سپهرباستان
 52. شرکت کارگزاری ستاره جنوب
 53. شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
 54. شرکت کارگزاری سهم آشنا
 55. شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
 56. شرکت کارگزاری سیمابگون
 57. شرکت کارگزاری سینا
 58. شرکت کارگزاری نماد شاهدان
 59. شرکت کارگزاری شهر
 60. شرکت کارگزاری صبا جهاد
 61. شرکت کارگزاری طلای موته
 62. شرکت کارگزاری فارابی
 63. شرکت کارگزاری فولاد مبنا
 64. شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان
 65. شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه
 66. شرکت کارگزاری گروه ملی
 67. شرکت کارگزاری مبین سرمایه
 68. شرکت کارگزاری مشاوران سهام
 69. شرکت کارگزاری مفید
 70. شرکت کارگزاری مهرآفرین
 71. شرکت کارگزاری نقش جهان
 72. شرکت کارگزاری نواندیشان
 73. شرکت کارگزاری نهایت نگر
 74. شرکت کارگزاری بانک سامان
 75. شرکت کارگزاری بانک شهر
 76. شرکت کارگزاری بانک ملت
 77. در هر واحد کارگزاری یک دستگاه رک دیواری 9 یونیت نصب شده است که کلیه کابل کشیهای شبکه و تلفن هر واحد از این رک مدیریت میشود.
 78. داخل هر رک نصب شده در واحد های کارگزاری یک دستگاه switch 2960 cisco و patch panel وatch panel siscoواحد هی کارگزاری دیواری 9 یونیت نصب شده است که کلیه کابل کشیهای شبکه و تلفن هر واح را مدیریت میکند و Cable management نصب شده.
 • تعداد رک های دیواری 9 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 98 رک
 • تعداد رک های ایستاده 42 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 7 رک
 • تعداد رک های ایستاده 22 یونیت نصب شده در پروژه مذکور برابر 6 رک
 1. کابل کشی شبکه در این ساختمان بر حسب کاربری عبارتند از :
 • کابل شبکه CAT 6 معمولی
 • کابل شبکه CAT6 FFTP
 • کابل شبکه CAT6 SFTP
 • کابل شبکه CAT7
 • کابل شبکه CAT5e outdoor

Planاجرایی تلفن و مخابرات

 1. برای انتقال خطوط تلفن از MDF تا گوشی ها و مصرف کننده ها ، از کابلهای
 • کابل تلفن 200 زوج
 • کابل تلفن 100 زوج
 • کابل تلفن 60 زوج
 • کابل تلفن 32 زوج
 • کابل تلفن 20 زوج
 • کابل تلفن 10 زوج
 • کابل تلفن 6  زوج
 • کابل تلفن 4  زوج
 • کابل تلفن 2  زوج
 1. خطوط تلفن شهری هر شرکت کارگزاری با ورودی کابل 40 زوجی در محل رک کارگزاری تحویل گردیده و کلیه کارگزاران برای بهرابرداری از خطوط تلفن خود دستگاه سانترال نیاز داشتند که اجراییات دستگاه سانترال ( دستگاه سانترال 3 به 8 – 6 به 16 – 8 به 24 – دستگاه TDA 100 , 200 Panasonic )  کارگزاران نیز به عهده این شرکت بوده است.
 2. برای انتقال صحیح خطوط تلفن ، در هر طبقه MDF 600 زوجی نصب گردیده است.
 3. MDF  اصلی ساختمان قابلیت مدیریت 6000 شماره را دارد
 4. ورودی های اصلی تلفن
 • فیبر نوری از مخابرات
 • خط ویژه 100 زوجی
 • خط ویژه 200 زوجی
 • خطوط Data و  MPLS