پچ پنل cat3 یا همان ویس پنل تجهیزاتی است که درون رک قرار می گیرد . از این وسیله در بستر پسیو مخابرات به عنوان یک قطعه انتهایی برای جمع آوری کابل های تلفن و در جهت اتصال به PBX ها نظیر سانترال و NS استفاده می گردد .

یک سر تمامی کابل های تلفن در نزد کاربران است و نزد دیگر این کابل بر رویویس پنل وصل شده و نهایت توسط کابل های پچ کورد به دستگاه PBX وصل می گردد .

در بسیاری از شبکه های مخابراتی غیر استاندارد ، از ویس پنل استفاده نکرده و مستقیما انتهای تمامی کابل های تلفن را به خود دستگاه PBX متصل می کنند که این عمل غیر استاندارد بوده و در بسیاری از مواقع باعث بروز دردسر می گردد . به عنوان مثال تصور کنید که یکی از کاربران شما در محل خود جابجا شوذد در چنین مواقعی یافتن و جابجا کردن پورت آن کاربر به سختی انجام شده و دردسر های فراوانی را به همراه خواهد داشت .

شما می توانید یک VOICE PANEL را به دو صورت تهیه فرمائید  unloaded : بدون کیستون  و  loaded : به همراه کیستون .

ویس پنل های cat3 به دو نوع 25 پورت و 50 پورت موجود می باشد . خروجی ویس پنل ها نیز در دو مدل RJ45 و RJ11 نسبت به مدل ویس پنل در بازار موجود می باشد.