در پروژه های FTTH، با تجهیزات اکتیو و پسیو گوناگونی بر می خوریم. یکی از آنها ATB است که در واقع باکس یا جعبه ای است که در محل کاربر نصب شده و شبکه ی پسیو نوری (PON) را اختتام می کند. انواع و اقسامی برای ATB وجود دارد.

یک نمونه ی آنها مانند پریز برق است با این تفاوت که بصورت رو کار یا تو کار یک پورت فیبر در آنها وجود دارد که توسط یک آداپتور SC (سارا) فیبر را تحویل ONT می دهد.