دزدگیر شما نیازمند سنسور هایی می‌باشد که بتواند ورود غیر مجاز را تشخیص داده و به پنل مرکزی اطلاع داده سپس پنل مرکزی به آژیر ها و سایر عملگر ها مانند: پنل تماس تلفنی، سنسور دود و… متصل شود مرسوم ترین روش استفاده از کابل دزدگیر است.

این اتصال دو روش اصلی دارد:

● بی سیم
● با سیم

برای اتصال با سیم معمولا از کابل دو زوج استفاده میشود(سنسور ها و اقلامی که به پنل مرکزی متصل میشوند نیاز به یک رشته سیم برای مثبت تغذیه و یک رشته سیم برای منفی تغذیه دو سیم دیگر به NC متصل میشود)

کابل دزدگیر در مدل های مختلفی عرضه میشود:

● جنس سیم (مس و آلومینیوم)
● قطر سیم ۰/۵ میلی متر – ۰/۶ میلی متر- ۰/۷ میلی متر
● فویل دار و یا بدون فویل
● هوایی و زمینی