سنسور به تجهیزی گفته میشود که میتواند تغییرات طبیعی را حس کرده و این تغییرات را در خروجی خود به هر طریقی اعمال نماید و انواع زیادی دارد که چندین مدل از این سنسور ها در دزدگیر های اماکن مورد استفاده قرار میگیرند.
دزدگیر های اماکن جهت عملکرد صحیح نیاز به سنسور هایی دارند تا تغییرات را حس کرده و به دستگاه مرکزی یا به اصطلاح سانترال دزدگیر ارسال نمایند،این تغییرات میتواند حرکت یک جسم (سنسور PIR یا چشمی دزدگیر)،یا باز شدن یک در و یا پنجره (مگنت) ، تغییرات میدان مغناطیسی (سنسور مکروویو) و یا سنسور خطی و یا سنسور حساس به لرزش که به سنسور شوک یا شوک سنسور شهرت دارند وجود داشته باشد.