در هنگام وقوع سرقت ممکن است به دلیل نگرانی و استرسی که برای افراد ایجاد می شود، افراد تماس با پلیس را به تعویق انداخته و این موضوع باعث شود اقدامات زود هنگام برای دستگیری سارق صورت نگیرد. در برخی از دزدگیرهای اماکن، از یک سیستم تلفن کننده دزدگیر استفاده می شود که می توان در تنظیمات آن شماره های دلخواه را وارد کرده تا در مواقع خطر به صورت اتوماتیک با این افراد تماس گرفته شود. علاوه بر آن این سیستم می تواند با پلیس نیز تماس گرفته و پیام صوتی پیش فرضی را که از قبل ضبط شده است برای پلیس پخش نماید. با توجه به تعداد شماره هایی که در تلفن کننده های دزدگیر ذخیره می شود این سیستم ها در انواع 4 حافظه ای، 8 حافظه ای و 16  حافظه ای وجود دارند. 

محل قرارگیری تلفن کننده ها می تواند بر روی پنل مرکزی بوده و یا این که به صورت جداگانه از سیستم وجود داشته باشد. تلفن کننده ها یا به صورت سیم کارتی وجود دارند و یا این که با خط تلفن ثابت کار می کنند که هر یک از این مدل ها دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشند.