دو نوع حسگر مختلف برای تشخیص آتش و دود وجود دارد: سنسورهای “فوتوالکتریک” و “یونیزاسیون”. این دو نوع سنسور دود هر کدام به شیوه ای متفاوت دود را حس می کنند.

به طور خلاصه، سنسورهای فوتوالکتریک معمولا برای تشخیص آتش سوزی هایی استفاده می شوند که فرایند سوختن در آنها به کندی صورت گرفته و شعله زیادی ندارند. در حالیکه سنسورهای دود یونیزاسیون معمولا در مورد آتش سوزی های سریع و با شعله زیاد کاربرد بهتری دارند. هر کدام از این دو نوع حسگر، برای تشخیص دود و آتش سوزی از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می کنند و به همین دلیل است که عملکردشان در برابر آتش سوزی های مختلف، متفاوت است