آژیر فلاشر دزدگیر همانطور که از نام آن مشخص است یک پخش کننده صدای پر قدرت است و با اسپیکر تفاوت دارد ، آژیر فلاشر دزدگیر اماکن یا پیزو چراغ دار یک اسپیکر بهمراه یک برد الکترونیکی است که ولتاژ مثبت و منفی 12 ولت را تبدیل به صوت و نور میکند .                                                                                                                                                                                    

  بر روی مدار دزدگیر اماکن ، آژیر دزدگیر اماکن را با نماد  ( SIR)   نام‌گذاری می‌کنند